Koiraterapia: Karvainen kumppani kohti parempaa hyvinvointia

Kirjoittajan kuva

By Niko

Koiraterapia on eläinavusteisen terapian muoto, jossa koulutettua koiraa ja sen ohjaajaa käytetään terapeuttisen prosessin tukena. Koiran läsnäolo ja vuorovaikutus ihmisen kanssa voivat tarjota lohtua, iloa ja motivaatiota sekä edistää monia osa-alueita ihmisen hyvinvoinnissa.

Mitä koiraterapia on?

Koiraterapiassa koira toimii terapeutin apuna ja vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Koiran läsnäolo voi auttaa lievittämään stressiä ja ahdistusta, parantaa itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja sekä edistää fyysistä aktiivisuutta. Koiraterapiaa voidaan hyödyntää monenlaisten haasteiden ja tavoitteiden parissa, kuten:

 • Masennus ja ahdistuneisuus: Koiran läsnäolo voi tarjota lohtua ja iloa, ja se voi rohkaista ihmistä olemaan avoimempi ja kommunikoimaan helpommin.
 • Autismi: Koira voi toimia sosiaalisena välittäjänä ja auttaa autismin kirjon henkilöitä vuorovaikutuksessa muiden kanssa.
 • Lapset ja nuoret: Koiraterapia voi auttaa lapsia ja nuoria kehittämään itsetuntoaan, sosiaalisia taitojaan ja kommunikaatiokykyjään.
 • Ikäihmiset: Koira voi tuoda iloa ja seuraa ikäihmisten elämään ja auttaa heitä pysymään fyysisesti ja psyykkisesti aktiivisina.

Koiraterapian hyödyt:

 • Lievittää stressiä ja ahdistusta: Koiran silittäminen ja rapsuttaminen laskee verenpainetta ja sykettä sekä lisää oksitosiinin ja dopamiinin erittymistä, jotka ovat mielihyvää ja rentoutumista edistäviä hormoneja.
 • Parantaa itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja: Koiran kanssa vuorovaikutus voi auttaa ihmistä tuntemaan itsensä hyväksytyksi ja rakastetuksi. Koira voi myös olla rohkaiseva ja motivoiva kumppani, joka auttaa ihmistä uskaltautumaan uusiin tilanteisiin ja kokeilemaan uusia asioita.
 • Edistää fyysistä aktiivisuutta: Koiran kanssa ulkoilu ja leikkiminen lisää fyysistä aktiivisuutta ja parantaa samalla kuntoa ja koordinaatiota.
 • Tarjoaa lohtua ja iloa: Koiran läsnäolo voi tuoda iloa ja valoa vaikeisiin elämäntilanteisiin. Koira voi olla uskollinen ja tuomitsematon kumppani, joka on aina läsnä ja kuuntelee.

Koiraterapian toteutus:

Koiraterapiaa toteutetaan aina koulutetun koiran ja ohjaajan toimesta. Terapiasessiot suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Tyypillisiä menetelmiä ovat mm.:

 • Vuorovaikutus: Koiran silittäminen, rapsuttaminen ja leikkiminen
 • Aktiivisuus: Koiran kanssa ulkoilu ja leikkiminen
 • Harjoitukset: Koiran avulla tehtävät harjoitukset, jotka kehittävät esimerkiksi motorisia taitoja tai kognitiivisia kykyjä

Koiraterapia sopii kaikille:

Koiraterapia sopii kaikenikäisille ihmisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville. Koiraterapiasta voi hyötyä niin fyysisistä kuin psyykkisistäkin haasteista kärsivät ihmiset.

Mistä löytää koiraterapiaa?

Koiraterapiaa tarjoavat useat eri tahot, kuten:

 • Eläinavusteisten palveluiden ammattilaiset: Yksityiset terapeutit ja yritykset, jotka tarjoavat eläinavusteisia palveluita
 • Järjestöt: Erilaiset järjestöt, jotka tarjoavat koiraterapiaa esimerkiksi vammaisille tai ikäihmisille
 • Kuntoutuslaitokset: Jotkut kuntoutuslaitokset tarjoavat koiraterapiaa osana kuntoutusohjelmaa

Vastaa