Leppilammet ottivat lapsensa pois päiväkodista – näin perhe elää nyt

Kirjoittajan kuva

By Lena

Beata ja Mikko Leppilampi tekivät alkuvuodesta merkittävän päätöksen, joka on herättänyt laajaa keskustelua. Pariskunta päätti ottaa kaksivuotiaan esikoispoikansa Kaspianin pois päiväkodista. Tämä päätös tehtiin monien syiden perusteella, ja Beata Leppilampi jakoi heidän perheensä kokemuksia sosiaalisessa mediassa, mikä on antanut paljon keskustelun aihetta seuraajille.

Beata Leppilampi, entinen taitoluistelija, kertoi Instagramissa, että heidän esikoispoikansa Kaspian alkoi olla itkuinen päiväkotiin vietäessä. Tämä vaikutti merkittävästi heidän päätökseensä. Lisäksi perheeseen syntyi syksyllä 2023 Gabriel-poika, mikä lisäsi halua viettää enemmän aikaa perheen kesken.

Päätöksen taustat ja seuraukset

Beata Leppilampi kertoi päätöksen taustalla olevan useita tekijöitä. Esikoinen Kaspian oli itkuinen päiväkotiin mentäessä ja kyseli, miksi vauva saa jäädä kotiin. Tämä herätti vanhemmissa halun tehdä muutoksia arkeen. Päätöstä helpotti se, että esikoispoika viihtyi hyvin itsenäisissä leikeissä ja Beata pystyi tekemään töitä hänen läsnä ollessa. Lisäksi Leppilammilla on hyvä tukiverkosto, joka auttaa tarvittaessa.

Päätös on tuonut perheelle monia positiivisia vaikutuksia. Beata kertoo, että pojista on tullut parhaita ystäviä ja he leikkivät hienosti yhdessä. Lisäksi lapset ovat säilyneet terveinä, eikä perheessä ole ollut kiireisiä aamuja. Esikoisen ystävyyssuhteet ovat säilyneet hyvin, kun leikkitreffejä on voitu järjestää säännöllisesti. Kaspian on ollut onnellisempi ja kiukuttelua on ollut vähemmän. Beata toteaa myös, että hänen ei enää tarvitse ahdistua siitä, että jättää itkevän lapsen hoitoon.

Beata Leppilammen julkaisun ydin

Beata Leppilampi jakoi Instagram-päivityksessään monia positiivisia puolia, joita päätöksestä on seurannut. Hän kertoo muun muassa seuraavaa:

”Pojista on tullut ihan parhaat kaverit ja leikkivät jo nyt hienosti yhdessä. Pojat ovat säilyneet kaikilta taudeilta ja olleet täysin terveinä. Aamujen kiire on poistunut kokonaan. Ollaan saatu järkättyä monia leikkitreffejä, joten esikoisen ystävyyssuhteet on säilynyt hyvänä. Esikoinen on ollut onnellisempi ja kiukutellut vähemmän. Minun ei tarvitse enää ahdistua siitä, että jätän itkevän lapsen hoitoon.”

Beata korostaa myös, että päätös ei ole tarkoitettu arvosteluksi muita kohtaan, vaan kannustukseksi niille, jotka pohtivat samaa vaihtoehtoa. Hän ymmärtää, että kaikille perheille tämä ratkaisu ei ole mahdollinen tai paras.

Kiitollisuus päiväkotia kohtaan

Vaikka Leppilammet päättivätkin ottaa Kaspianin pois päiväkodista, he ovat erittäin kiitollisia päiväkodin henkilökunnalle. Beata kirjoittaa Instagram-päivityksessään:

”Me saatiin kokea ihana (vaikkakin lyhyt) päiväkotitaival osaavien, välittävien ja luotettavien varhaiskasvatuksen ammattilaisten johdolla. Olemme teistä ikuisesti kiitollisia!”

Hän rohkaisee jokaista perhettä miettimään säännöllisin väliajoin, mikä on paras ratkaisu heidän perheelleen, sillä tilanteet ja tarpeet muuttuvat ajan myötä. Beata muistuttaa, että jokainen tekee parhaansa oman perheensä eteen, eikä muiden päätöksiä tule tuomita, vaikka ne eroaisivat omista.

Perhe-elämän uudet järjestelyt

Beata Leppilampi kertoo myös, että päätös olla pitämättä lapsia päiväkodissa on tuonut heidän perhe-elämäänsä kiireettömyyttä ja yhteisöllisyyttä. He voivat viettää enemmän aikaa yhdessä, mikä on vahvistanut perheen sidettä entisestään. Lisäksi esikoinen Kaspian on ottanut ison roolin pikkuveljensä hoidossa, mikä on ollut hänelle merkityksellistä. Vauva Gabriel nauraa eniten isoveljensä jutuille ja on täysin haltioitunut hänestä.

Leppilampien päätös on saanut runsaasti positiivista palautetta seuraajilta, erityisesti varhaiskasvatuksen ammattilaisilta. Beata on kiitollinen kaikista saamistaan viesteistä, jotka ovat vahvistaneet heidän päätöstään entisestään.

Lopuksi

Leppilampien päätös on osoittanut, että jokainen perhe tekee omat ratkaisunsa sen perusteella, mikä heille on parasta. Heidän kokemuksensa osoittaa, että vaihtoehtoja kannattaa pohtia avoimesti ja tehdä ratkaisuja, jotka tukevat perheen hyvinvointia. Vaikka kaikkien ei ole mahdollista tehdä samanlaista päätöstä, Leppilammet rohkaisevat vanhempia miettimään, mikä heille on parasta ja miten perheen arkea voisi mahdollisesti järjestellä uudelleen.

Tämä päätös on tuonut Leppilammet lähemmäksi toisiaan ja tarjonnut heille mahdollisuuden viettää enemmän aikaa yhdessä, mikä on ollut heille arvokasta. Kuten Beata itse sanoo: ”Kaikki varmasti tietävät, mikä on omalle perheelle parhaaksi.”

Vastaa